ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΑΙΜΟΔΟΤΕΣ

Οι καταθέσεις αίματος για τους ασθενείς που νοσηλεύονται ή πρόκειται να νοσηλευθούν στο Ιατρικό Ψυχικού, θα γίνονται στην Αιμοδοσία του Ιπποκρατείου Νοσοκομείου Αθηνών τις εργάσιμες ημέρες από 8π.μ έως 2μ.μ και τις αργίες από 8π.μ έως 1:30μ.μ.

Μόνο σε περιπτώσεις που η πρόσβαση στο Ιπποκράτειο είναι αδύνατη θα απευθύνονται σε Αιμοδοσίες εκτός Ιπποκρατείου. Θα πρέπει η Υπηρεσία Αιμοδοσίας που θα αιμοδοτήσουν να ενημερώσει το Ιπποκράτειο ότι πρόκειται για κάλυψη ασθενούς του Ιατρικού Ψυχικού.

Μετά την προσφορά αίματος του αιμοδότη πρέπει να ενημερώνεται και το τμήμα Αιμοδοσίας του Ιατρικού Ψυχικού στα τηλέφωνα 210-6974047 ή 210-6974048 για το όνομα του αιμοδότη και το νοσοκομείο που αιμοδότησε.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία